TR ENKalite PolitikasıGRUPCAM olarak,


- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini üretim ve hizmet kalitesi ile zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

- Ulusal ve uluslararası standartlara uyarak ürünlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek,

- Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği doğrultusunda hareket ederek, çalışanlarımızın işleri ile ilgili yetkinliklerini sürekli geliştirmek,

ilkemizdir.


Risk Yönetim PolitikasıGRUPCAM olarak,


- “Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi” olarak tanımladığımız riskleri tüm süreçlerimizin bir parçası olarak görmek,

- Olumlu veya olumsuz her türlü riskin ele alınıp analiz edilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak, bu faaliyetler için gerekli kaynakları sağlamak ve kurduğumuz bu sistemi sürekli iyileştirmek,

- Potansiyel etkileri ile orantılı biçimde olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınması için tüm çalışanlarımızın yetkinlik ve bilincini arttırmak,

ilkemizdir.