TR EN

Temperli Camlar


Temperli camlar, kırılma halinde zar büyüklüğünde küçük kütleli parçalara ayrılır.

Normal camlar kırılma sonrası keskin parçacıklara ayrılıp yaralanmalara neden olabilirken; temperli camlar ise kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılırlar.

Özel ısıl işlemlerle belirli seviyelerde yüzey ön gerilimi kazandırılan temperli camlar, normal camlara göre basınç, darbe ve ısıl kırılma risklerine karşı yaklaşık 4-5 kat daha dirençlidir.

Temperleme işlemi, özel ısıtma sistemleri ile camların 620°C – 680°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava ile soğutulmasıdır. Sıcaklığın azalması ile birlikte yüzey sertleşir. Önce dış kısımların, daha sonra da iç kısımların soğumasıyla camın yüzeylerinde basınç, camın iç kısmında ise çekme gerilmeleri oluşur.

Isıl işlemden sonra camlara herhangi bir kesme, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz.

Temperleme öncesinde mutlaka kenar işleme yapılmalıdır. İyi yapılmamış kenar işleme fırın içeresindeki ısınma ve soğutmada oluşan gerilimlere dayanmayacağı için kırılmalara sebebiyet verir. Dolayısıyla düzgün kenar işleme çok önemlidir.

Temperlenebilir nitelikli kaplamalı camlar ile ısı-güneş kontrolü ve emniyet bir arada sağlanır.

Grupcam, boşluksuz ısıtma ve soğutma teknolojili konveksiyonel temper teknolojisi ile kusursuz optik görünüm ve minimum ondülasyon sağlar.
Kısmi Temperleme


Tam temperlenmiş camlar haricinde, kısmi temperlenmiş camlar da dış zorlamalar ve ısıl gerilmelere karşı dayanıklıdır. Kısmi temperleme, tam temperlemedeki gibi aynı fırınlarda ve aynı sıcaklık derecelerinde gerçekleştirilir. Bu işlemdeki tek fark soğutmanın nispeten daha yavaş yapılmasıdır. Daha yavaş soğutulan camların yüzeyindeki ön gerilmesi daha az, kırılma riski de daha düşüktür.Kısmi temperlenmiş camlar kırılma anında daha büyük parçalara bölünür; camlar doğrama boşluğunda kalabilir ve kırılma riskleri daha düşüktür.

Bombeli Temper


Bombeli cam, ağır bir şekilde ısıtılan camın, soğutma fırınında belirli bir basınç ile istenilen eğime (radius) göre bükülmesi işlemidir. Bombeli lamine veya ısıcam olarak da kullanılabilir.


Garanti Kapsamı